Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


WERKWIJZE

Werkwijze

Kennismaken

In een oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we uw vraag en de begeleiding die wij kunnen bieden. Na dit eerste gesprek beslist u of u verder wilt gaan. Het kan ook zijn dat uw vraag een andere therapie vereist. In dat geval verwijzen wij u door naar iemand anders.

Vervolg

In een volgend gesprek leggen we het doel en het resultaat van de begeleiding vast in een plan. Aan het eind van het traject, kunnen we precies vaststellen of de gestelde doelen zijn gehaald en of nog vervolgacties nodig zijn. Als de werkgever u heeft doorverwezen, krijgt deze aan het begin en aan het eind van het traject een kort procesverslag.

Aanpak

Wij geven kortdurende begeleiding, variërend van vijf tot tien gesprekken. Wij luisteren, stellen vragen, analyseren en activeren. U krijgt opdrachten en informatiemateriaal mee. Wij verwachten een actieve houding, waarbij we ons continu richten op het versterken van uw autonomie in relatie tot uw taak, relaties en doelen in het leven.

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens onze gesprekken aan de orde komt, blijft tussen ons.  De beroepscode en de gedragsregels van het NMI zijn daarbij het uitgangspunt. Bent u doorverwezen door uw werkgever, dan bepalen wij samen welke informatie aan uw werkgever wordt doorgegeven. U als werknemer ontvangt een uitgebreid verslag. De werkgever krijgt een overzicht van de gemaakte afspraken, de doelen en het advies.

Tarieven

Op aanvraag verkrijgbaar.