Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


MISSIE EN VISIE

Missie en visie

Als u onverhoopt voor een moeilijke situatie komt te staan of een groot verlies krijgt te verwerken, blijkt u over onvermoede krachten te beschikken. Het doel van Marlies Lumens is deze krachten naar boven te halen, ze in te zetten op momenten dat het het hardst nodig is en mensen te begeleiden naar sterke en evenwichtige persoonlijkheden. Dat doet zij samen met u door uw persoonlijke talenten in kaart te brengen, reële doelen te stellen en wensen om te zetten in daden.

Uzelf bent daarbij uitgangspunt, maar zij betrekt daarbij ook altijd ‘de ander’. Ieder mens wil namelijk ergens bij horen en relaties aangaan met anderen. Die behoefte is vaak de basis en de leidraad van  het handelen van mensen. Zij heeft oog voor de context waarbinnen u werkt en leeft.

We hebben allemaal een eigen weg te gaan in een eigen tijd, cultuur en context – met wat we meemaken aan moois en pijnlijks. We zijn elkaar gegeven op manieren die we nooit in z’n geheel kunnen overzien. Die spirituele verbinding ontstijgt ons, is tussen ons in geweven of als dragende kracht onder ons – maar hoe dan ook worden we geroepen bij onze eigen naam om antwoord te geven.