Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Persoonlijke begeleiding

Lumens coaching & mediation geeft begeleiding bij ziekte, handicap, verlies van een dierbare, echtscheiding, eenzaamheid, onzekerheid, emotionele belemmeringen, uitstellen van acties en vermijden van situaties, stress en een verstoorde balans tussen werk en privé.

Aanpak

Op basis van het eerste gesprek bepalen we samen hoe de aanpak zal zijn en welke methodiek we gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld RET (Rationeel Emotieve Therapie) zijn. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie en gaat ervan uit dat het niet alleen de problemen zijn die het ons moeilijk maken, maar ook de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.

Wellicht herkent u zichzelf in onderstaande uitspraken:

‘Ik pieker zoveel’
‘Ik raak overstuur van kleine moeilijkheden’
‘Ik voel me vaak zo somber en minderwaardig’
‘Wat ik me voorgenomen heb, moet mij lukken’
‘Ik mag geen fouten maken’
‘Ik ervaar constant spanning’
‘Ik kan geen nee zeggen’

Door uzelf te trainen in dit soort situaties anders te denken, te voelen en te doen, bent u beter in staat tegenslagen te verdragen en moeilijke uitdagingen aan te gaan.

Resultaat

Doel is dat u weer grip op uw leven krijgt. Door onze gesprekken krijgt u inzicht in het hoe en waarom van uw handelen. U leert hoe u uw eigen reacties kunt beïnvloeden en bijstellen om te bereiken wat u wilt. Daarmee vergroot u niet alleen uw oplossend vermogen, maar krijgt u ook meer invloed op uw situatie. Daardoor bent u beter in staat uzelf en de ander te accepteren en ervaart u meer plezier, energie en voldoening.

Naar Werkwijze>>