Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


MEDIATION

Mediation

Daar waar mensen werken, wonen en samenleven doen zich conflicten voor. Vaak lukt het om er samen uit te komen, maar soms ook niet. In dat geval kan mediation uitkomst bieden.

Mediation is een manier waarbij u met hulp van een onpartijdige bemiddelaar in onderling overleg tot werkbare afspraken komt. Het gaat daarbij niet om het recht van de sterkste of gelijk krijgen, maar wel om het zoeken naar een oplossing waarmee het belang van beide partijen gediend is.

Mediation is zinvol als u

  • snel een oplossing wilt
  • escalatie van een mogelijk conflict wilt voorkomen
  • een relatie wilt behouden of op een goede manier uit elkaar wilt gaan
  • elkaar veel leed wilt besparen
  • voor alle partijen tot een betere oplossing wilt komen
  • kosten wilt besparen

Wij verzorgen mediation bij

Aanpak

Mediation is vertrouwelijk en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In het eerste gesprek komen de partijen met elkaar overeen dat ze zich willen inzetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dat leggen we vast in een mediationovereenkomst die bij het eerste gesprek met de partijen wordt doorgenomen. Reeds lopende procedures worden stilgelegd.

Resultaat

Als mediator helpen wij u om weer naar elkaar te luisteren en te horen wat ieders belangen zijn. Vervolgens helpen wij u meerdere oplossingen voor de kwestie te bedenken en gezamenlijk een voorstel en afspraken te maken. Die afspraken legt u samen vast in een vaststellingsovereenkomst.

Meer lezen over mediation? Bezoek de website van het Nederlands Mediation Instituut.