Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


FAMILIEMEDIATION

Familiemediation

Familieruzies kunnen veel leed met zich meebrengen. Conflicten over de erfenis, over geldkwesties of in de onderlinge communicatie en omgang met elkaar zijn vaak zeer ingrijpend. Voor u en voor uw naasten kan het erg belangrijk zijn hiervoor een oplossing te vinden. Vaak wilt u er het liefste met elkaar uitkomen en het contact herstellen. Bemiddeling onder begeleiding van een ervaren gespreksleider en mediator kan de lucht klaren en ervoor zorgen dat alle partijen zich gehoord en erkend voelen. Dat schept ruimte om met elkaar te bedenken hoe u samen verder wilt.

Mediation>>