Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


PERSOONLIJKE ANALYSE

Persoonlijke analyse

Een medewerker kan door wat voor oorzaak dan ook vastlopen in zijn werk. Op zo’n moment kunt u de hulp van Lumens coaching & mediation inroepen. Wij maken een persoonlijke analyse met advies voor de medewerker. In een eenmalig gesprek van anderhalf uur onderzoeken wij de aard van de klachten van de medewerker, de factoren die de klachten veroorzaken en de condities waaronder de klachten kunnen verminderen.

De ervaring leert dat dit onderzoek verhelderend werkt en de communicatie tussen u en uw werknemer bevordert. Daarna kunt u met ons advies in onderling overleg een plan van aanpak afspreken.

Een analyse is zinvol als u

  • een medewerker wilt ondersteunen bij het vinden van oplossingen in de werk- of privésituatie
  • wilt weten hoe u met elkaar moet omgaan in de werksituatie
  • behoefte heeft aan iemand die met u en uw medewerker meedenkt

Door een persoonlijke analyse krijgen u en uw medewerker meer inzicht in het probleem en handvatten voor oplossingen.