Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


MEDIATION

Mediation

Arbeidsconflicten kunnen uit de hand lopen. Dan komt niet alleen de voortgang en kwaliteit van het werk in gevaar, maar ook de gezondheid van de medewerker(s). Tijdig en deskundig ingrijpen kan verdere escalatie voorkomen. Verschillende situaties kunnen tot conflicten leiden. Zoals problemen in de samenwerking tussen collega’s, disfunctioneren, ontslagzaken, problemen rond re-integratie, ongewenste omgangsvormen en onenigheid over de verdeling van het budget of de aanpak van werkzaamheden.

Komt u er in onderling overleg niet uit, dan kan mediation wellicht oplossing bieden. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) de partijen helpt hun tegenstellingen te overbruggen en hun conflict op te lossen.

Mediation is vertrouwelijk en vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De afspraken kunnen bindend zijn en zo een gang naar de rechter voorkomen.